- - - - - -
Website Loader

O Firmie

Zakres usług

Naszym celem jest udzielanie wsparcia informatyczno - technicznego dla firm, instytucji publicznych, organizacji oraz osób fizycznych poprzez dostarczanie rozwiązań i tworzenie innowacyjnych produktów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa technologii IT.


Od rozpoczęcia działalności dostarczyliśmy już wielu podmiotom, rozwiązania ochrony ich zasobów IT, w skutek funkcjonowania których bezpieczeństwo technologii jutra staje się rzeczywistością już dziś. W celu utrzymania wysokich standardów usług współpracujemy z najlepszymi organizacjami, producentami sprzętu i oprogramowań, tworząc rozwiązania problematyki bezpieczeństwa IT najlepszymi w swojej klasie.

Odzyskiwanie danych

Nasi specjaliści są w stanie odzyskać dane utracone nawet w najcięższych przypadkach. Należy wiedzieć, że średnia skuteczność odzyskiwania danych szacowana jest w granicach 75% - 25%.

Read More
Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych

Nasi specjaliści są w stanie odzyskać dane utracone nawet w najcięższych przypadkach. Należy wiedzieć, że średnia skuteczność odzyskiwania danych szacowana jest w granicach 75% - 25%. Utrata danych może nastąpić na skutek uszkodzeń logicznych - tzw. programowych lub uszkodzeń fizycznych (sprzętowych) samego nośnika. Uszkodzenia logiczne polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych zapisanych na nośniku. Nośnik danych natomiast jest w pełni sprawny. Uszkodzenia logiczne mogą być spowodowane atakami złośliwego oprogramowania np.: wirusów, błędami w oprogramowaniu, braku zasilania. Przyczynami uszkodzeń programowych mogą być również błędy popełnione przez użytkownika komputera poprzez formatowanie dysku, kasowanie plików czy uszkodzenie partycji. Dzięki współpracy z laboratoriami kryminalistycznymi, FireNet posiada duże doświadczenie w zakresie odzyskiwania danych. Dziś dysponujemy stosowną wiedzę i warsztatem pozwalającym odzyskać dane we wszystkich przypadkach, gdzie często wydaje się to nie możliwe. Z uwagi na fakt, iż nie istnieją idealne zabezpieczenia przed utratą danych, nasza firma świadczy również usługi polegające na wypracowaniu procedur pozwalających na zminimalizowanie ryzyka związanego z utratą danych w firmie.

Informatyka śledecza

Efektem działań specjalistów informatyki śledczej są dane elektroniczne przygotowane w taki sposób, aby spełniały kryteria dowodowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Read More
Informatyka śledecza

Informatyka śledecza

Efektem działań specjalistów informatyki śledczej są dane elektroniczne przygotowane w taki sposób, aby spełniały kryteria dowodowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.Głównym zadaniem informatyki śledczej jest zbieranie, odzyskiwanie, analiza oraz prezentacja, w formie specjalistycznego raportu, danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach. Nośnikami tymi moga być: dyski twarde komputerów, dyskietki, płyty CD, pamięci przenośne, serwery, telefony komórkowe itd.Informatyka śledcza jest gałęzią nauk sądowych. Jej celem jest dostarczanie elektronicznych dowodów popełnionych przestępstw lub nadużyć. - pełna współpraca z organami ścigania - sporządzenie raportów dotyczących analizowanych danych - szczegółowa analiza śladów elektronicznych - właściwe zabezpieczenie kopii danych - analizy dowodów elektronicznych

Analiza telefonów komórkowych

Telefony komórkowe

Read More
Analiza telefonów komórkowych

Analiza telefonów komórkowych

Telefony komórkowe

Audit

Audit

Read More
Audit

Audit

Audit

Wiadomości

Najnowsze informacje

Informacje o bezpieczeństwie IT

Porady

Ściąganie filmów legalne w Hiszpanii

Organizacja reprezentująca hiszpańskich twórców przegrała proces z serwisem internetowym, na którym można było znaleźć linki do plików z zawartością chronioną prawem autorskim do pobrania poprzez klientów p2p.

Read More
Ściąganie filmów legalne w Hiszpanii

Ściąganie filmów legalne w Hiszpanii

Organizacja reprezentująca hiszpańskich twórców przegrała proces z serwisem internetowym, na którym można było znaleźć linki do plików z zawartością chronioną prawem autorskim do pobrania poprzez klientów p2p. Dość nieoczekiwane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie SGAE przeciwko Jesusowi Guerrze - sąd w Barcelonie uznał, że prowadzony przez niego serwis internetowy (elrincondejesus.com) będący wyszukiwarką linków do zawartości dostępnej w sieciach p2p nie narusza hiszpańskiego prawa - pisze TorrentFreak. Sędzia Raul N. García Orejudo przychylił się do argumentacji pozwanego. Ten dowodził, że jego strona nie narusza bezpośrednio ani pośrednio prawa autorskiego, nie ma także charakteru komercyjnego, gdyż brak na niej reklam. Sprawa ujrzała światło dzienne w połowie zeszłego roku, gdy Guerra otrzymał od SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) zawiadomienie, w którym oskarżony został o naruszenie praw autorskich członków organizacji. Ta w czerwcu złożyła w sądzie wniosek, by serwis został zamknięty do czasu wydania prawomocnego wyroku w normalnym postępowaniu. Sąd wniosek odrzucił, argumentując, że sieci p2p z założenia nie służą łamaniu praw autorskich, choć niektóre działania podejmowane za ich pośrednictwem taki charakter mają. Jednak nie wynika to z samej technologii. Co więcej, sędzia dodał, że kopiowanie pliku to nie to samo, co użycie go dla zysku bądź publiczne odtwarzanie. W tej sprawie należy więc zastosować domniemanie niewinności. Sędzia García Orejudo zauważył, że twórca serwisu nie osiąga z tytułu jego prowadzenia żadnych bezpośrednich bądź pośrednich korzyści. Powtórzył także część czerwcowego uzasadnienia, podkreślając, że sieci p2p są po prostu kolejnym sposobem na transmisję danych między użytkownikami, w związku z tym, jako takie, nie naruszają w żadnym wymiarze praw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Można się spodziewać, że SGAE zaskarży wyrok sądu w Barcelonie. Jego rozstrzygnięcie jest bowiem całkowicie niesatysfakcjonujące. Nie wiadomo, jaki wpływ decyzja wymiaru sprawiedliwości będzie miała na plany rządu w Madrycie, który chce bez zgody sądów blokować serwisy p2p. Na tym tle szykować się może poważny konflikt z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Źródło: gazeta.pl

Algorytm sieci GSM złamany

Niemiecki inżynier i ekspert szyfrowania, Karsten Nohl ogłosił, że złamał algorytm szyfrowania sieci GSM. Czy oznacza to, że nasze rozmowy mogą być narażone na podsłuch? Nie zupełnie.

Read More
Algorytm sieci GSM złamany

Algorytm sieci GSM złamany

Niemiecki inżynier i ekspert szyfrowania, Karsten Nohl ogłosił, że złamał algorytm szyfrowania sieci GSM. Czy oznacza to, że nasze rozmowy mogą być narażone na podsłuch? Nie zupełnie. Nohl ogłosił sensacyjną informację podczas Chaos Communication Congress 2009. To doroczne spotkanie międzynarodowej sceny hakerskiej, które odbywa się w Berlinie (wcześniej w Hamburgu) od roku 1984. Co istotne, Niemiec opublikował złamany kod aby chronić rozmowy telefoniczne użytkowników GSM przed nieodpowiednimi osobami. Inżynier w celu złamania szyfrowania użył sprzętu za kilka tysięcy dolarów oraz zestawu tablic hakerskich dzięki, którym Nohl i jego zespół był w stanie podsłuchiwać rozmowy. Cała sytuacja pokazuje, że istniejące zabezpieczenia sieci GSM są niewystarczające, a rozgłos wokół sprawy ma zmusić operatorów sieci komórkowych do wprowadzenia lepszych zabezpieczeń dla użytkowników sieci komórkowych. GSM jest obecnie najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej. Szacuje się, że ponad 3,5 z 4,3 mld osób korzysta z tej sieci. Dlatego pozostaje mieć nadzieje, że organizacja GSM Association podejmie odpowiednie kroki w celu zwiększenia prywatności rozmów. Źródło: benchmark.pl

NIK przeprowadziła audyt w policji, CBA, ABW, SKW, SG, ŻW. MF. UKE

Przepisy o billingach nie chronią obywateli przed ingerencją służb

Read More
NIK przeprowadziła audyt w policji, CBA, ABW, SKW, SG, ŻW. MF. UKE

NIK przeprowadziła audyt w policji, CBA, ABW, SKW, SG, ŻW. MF. UKE

NIK przeprowadziła audyt w policji, CBA, ABW, SKW, SG, ŻW, Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, wybranych sądach i prokuraturach. I stwierdziła w raporcie, że przepisy dotyczące billingów nie chronią dostatecznie obywateli przed nadmierną ingerencją tych organów państwa. Raportowi Izby nt. danych telekomunikacyjnych obywateli pobieranych m.in. przez służby specjalne jest poświęcona wtorkowa konferencja prasowa prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. W ocenie NIK uprawnienia służb w tej mierze wymagają pilnego doprecyzowania, bo - według NIK - "wykryte przez Izbę nieprawidłowości są niepokojące". - Uprawnienia służb specjalnych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania - uważa prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Według Izby obowiązujące przepisy nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich. We wtorek do Sejmu trafił raport Izby nt. danych telekomunikacyjnych obywateli pobieranych m.in. przez służby specjalne. Na konferencji prasowej Kwiatkowski ocenił, że kwestia pozyskiwania danych telekomunikacyjnych przez służby jest szczególnie wrażliwa i bezpośrednio dotyka praw, wolności i swobód obywatelskich. - NIK prowadząc te czynności tak naprawdę odpowiada na pytanie, jak te prawa, wolności i swobody obywatelskie chronić lepiej - dodał. - Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania przez służby specjalne, policję, policję skarbową danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed ingerencją państwa - powiedział Kwiatkowski. Zdaniem NIK w Polsce brakuje niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania danych teleinformatycznych. Brak też systemu zbierania informacji o zakresie pozyskiwanych danych, co skutkuje brakiem rzetelnej informacji, jakie dane, w jakiej wielkości i w jaki sposób zostały pozyskane przez służby. Kwiatkowski powiedział też, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK generalnie oceniła cały system pozytywnie. Podkreślił, że nie zawsze można było zidentyfikować osobę pytającą o dane telekomunikacyjne. Inne wymienione przez Kwiatkowskiego nieprawidłowości to: żądanie przez służby danych starszych niż przewiduje prawo, zwracanie się o dane przez sądy prowadzące sprawy rozwodowe bez pytania o zgodę abonenta, przekazywanie przez operatorów danych szerszych niż chciały służby, nieusuwanie zbędnych danych, pozyskiwanie danych przez nieuprawnionych funkcjonariuszy lub niezidentyfikowane osoby oraz żądanie treści SMS-ów w sprawach cywilnych. W kwietniu br. NIK oceniała, że niezbędna jest zmiana zakresu pozyskiwania billingów, kontrola ich pobierania, niszczenie danych zbędnych oraz zapewnienie rzetelnej informacji o zakresie ich uzyskiwania. Według NIK o pozyskaniu billingów powinna wiedzieć osoba, której dane udostępniono. Obecnie 10 służb specjalnych, a także prokuratury i sądy, mogą zdobywać informacje o tym, czyi jest dany numer telefonu komórkowego, o wykazach połączeń, o danych dot. lokalizacji telefonu oraz o numerach IP komputerów. Źródło: gazeta.pl

  Nasza lokalizacja

Firenet znajduje się pod adresem:

Adres: Bluszczańska 74/92
00-712 Warszawa
woj. mazowieckie, Polska
telefon: +48 504 270 395

CONTACT US
FireNet
Address
Bluszczańsa 74/92
Warszawa
woj. mazowieckie
00-712
Polska
Email
biuro@firenet.com.pl
Phone
+48 74 660 63 55
Fax
+48 22 266 03 35
Mobile
+48 504 270 395
Website
http://www.firenet.com.pl
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Who's Online

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.